Ce este Senatul României. Cu ce se ocupă senatorii? Ce trebuie să faci pentru a deveni senator?

5 minute
Publicat:
Actualizat:
Autor: Redacția actualitate.net

Senatul României este una dintre cele două camere ale Parlamentului României, cealaltă cameră fiind Camera Deputaților. Senatul are rol legislativ, reprezentând interesele cetățenilor și exercitând puterea legislativă a țării.

Senatul României

Funcțiile și atribuțiile principale ale Senatului României includ:

 1. Legislație: Senatul participă la elaborarea, modificarea și adoptarea legilor. Propunerile legislative pot fi inițiate atât de către membrii Senatului, cât și de către Guvern sau de către un număr semnificativ de cetățeni.
 2. Control: Senatul exercită funcții de control parlamentar asupra activității Guvernului și a administrației publice. Acest control poate include audieri ale membrilor Guvernului, dezbateri privind politica publică și cercetări parlamentare.
 3. Reprezentare: Membrii Senatului reprezintă interesele și preocupările cetățenilor din toate regiunile țării. Senatul joacă un rol important în reflectarea diversității geografice și a opiniei publice din România.
 4. Relații externe: Senatul poate aproba acorduri și tratate internaționale semnate de România. Aceasta asigură că aceste înțelegeri sunt în concordanță cu interesele naționale și cu politica externă a țării.

Senatul este alcătuit din senatori aleși în cadrul alegerilor generale, cu un mandat de patru ani. Numărul de senatori este stabilit în funcție de populația fiecărei unități administrative (județ sau municipiu) și nu poate depăși 1/3 din numărul total de deputați. În cadrul sesiunilor legislative, membrii Senatului dezbat și votează proiecte de lege, bugetul național și alte chestiuni importante pentru țară.

Cu ce se ocupă senatorii României?

Senatorii din România se ocupă cu o serie de activități și responsabilități în cadrul funcției lor. Iată câteva dintre aspectele cu care se ocupă senatorii români:

 1. Legislație: Senatorii au rolul de a elabora, dezbate și vota legi. Ei pot iniția proiecte de lege sau pot participa la dezbateri privind propunerile legislative prezentate de alți colegi sau de către Guvern. Senatorii sunt implicați în toate etapele procesului legislativ, de la redactarea inițială a legilor până la adoptarea lor finală.
 2. Control parlamentar: Senatorii au atribuții de control asupra activității Guvernului și a administrației publice. Aceasta poate implica audieri ale membrilor Guvernului, interpelări și întrebări parlamentare referitoare la diverse aspecte ale politicilor publice sau ale activității administrative.
 3. Reprezentare: Senatorii reprezintă interesele cetățenilor din diverse regiuni ale țării. Ei au datoria de a reflecta preocupările și nevoile populației din circumscripțiile electorale pentru care au fost aleși.
 4. Dezbatere publică: Senatorii pot participa la dezbaterea și discutarea chestiunilor de interes național sau regional. Ei pot susține poziții, opinii și argumente în cadrul dezbaterilor parlamentare sau în discuțiile publice.
 5. Relații externe: Senatorii pot fi implicați în aprobarea sau respingerea acordurilor și tratatelor internaționale semnate de România. Aceasta asigură că acordurile externe sunt în concordanță cu politica externă și cu interesele naționale ale țării.
 6. Lucrări parlamentare: Senatorii participă la ședințe, dezbateri, comisii parlamentare și alte activități legislative. Ei se implică în analizarea problemelor, în dezbaterea soluțiilor și în luarea deciziilor în cadrul procesului legislativ și al activităților parlamentare.

Este important să subliniem că acestea sunt doar câteva dintre atribuțiile și responsabilitățile senatorilor români. Rolurile lor pot varia în funcție de contextul politic, dezbaterile curente și prioritățile naționale sau regionale.

Cum poți să ajungi senator în Senatul României?

Pentru a deveni senator în Senatul României, trebuie să îndepliniți anumite cerințe și să urmați un proces specific. Iată pașii generali pe care trebuie să-i urmați pentru a ajunge senator:

Eligibilitate: Pentru a putea candida pentru funcția de senator, trebuie să îndepliniți următoarele criterii de eligibilitate:

 • Să aveți cetățenia română și domiciliul în România.
 • Să aveți vârsta minimă de 23 de ani împliniți până în ziua alegerilor.
 1. Filierea politică: Majoritatea senatorilor sunt aleși ca membri ai unui partid politic sau alianță politică. Prin urmare, pentru a deveni senator, trebuie să fiți membru într-un partid politic și să obțineți sprijinul acestuia pentru a fi inclus pe lista candidaților.
 2. Participarea la alegeri: Pentru a deveni senator, trebuie să vă înscrieți ca candidat la alegerile parlamentare, care se desfășoară la nivel național la fiecare patru ani. Dacă sunteți membru al unui partid politic sau alianță politică, veți intra în competiție pentru a obține un loc eligibil pe lista acestora.
 3. Campanie electorală: Dacă sunteți acceptat ca și candidat pe lista partidului, veți desfășura o campanie electorală pentru a vă prezenta platforma și pentru a atrage voturile cetățenilor.
 4. Vot și rezultate: În ziua alegerilor parlamentare, cetățenii cu drept de vot vor alege senatorii prin vot direct. Candidații care obțin cele mai multe voturi în circumscripțiile respective vor deveni senatori. În funcție de numărul total de voturi obținute de partidul sau alianța politică, vor fi repartizate locuri în Senat conform proporționalității.
 5. Mandatul: După câștigarea alegerilor și confirmarea rezultatelor, veți deveni senator și veți reprezenta interesele cetățenilor din circumscripția pentru care ați fost ales.

Este important să menționăm că procesul poate varia în funcție de regulile și procedurile specifice ale fiecărui partid politic și de legislația electorală a României. Pentru informații detaliate și actualizate despre procesul de candidatură și alegerile parlamentare, vă recomand să consultați site-urile oficiale ale autorităților electorale și ale partidelor politice.

Din cine este format Senatul României?

Senatul României este alcătuit din senatori, membri ai parlamentului aleși pentru un mandat de patru ani. Compoziția Senatului este determinată în funcție de populația fiecărei unități administrative (județ sau municipiu) și nu poate depăși 1/3 din numărul total de deputați (Camera Deputaților este cealaltă cameră a Parlamentului României).

Senatorii provin din toate regiunile țării și reprezintă interesele cetățenilor din diverse circumscripții electorale. Ei sunt aleși prin vot direct, în alegeri parlamentare care se desfășoară la nivel național.

Compoziția exactă a Senatului României se schimbă după fiecare ciclu electoral, pe măsură ce alegerile se desfășoară și noi senatori sunt aleși în funcție de rezultatele votului popular și de regulile electorale. Pentru a obține informații actualizate cu privire la componența Senatului României în prezent, vă recomand să consultați surse de știri și site-urile oficiale ale autorităților guvernamentale.

Câți senatori există în Senatul României

Numărul total de senatori din Senatul României este determinat de lege și se stabilește în funcție de populația țării și de numărul de locuitori ai fiecărei unități administrative (județ sau municipiu). Conform Constituției României și legilor electorale, numărul maxim de senatori nu poate depăși 1/3 din numărul total de deputați din Camera Deputaților.

Până la data oprirea actualizării mele în septembrie 2021, Senatul României avea un număr de 136 de senatori. Este important să menționăm că aceste informații pot să se schimbe în viitor, în funcție de rezultatele alegerilor și de modificările legislative. Pentru cele mai recente informații despre numărul actual de senatori din Senatul României, vă recomand să verificați surse de știri sau site-uri oficiale ale autorităților guvernamentale. Lista cu senatorii României, legislatura 2020-2024.

Autor: Daria Andrieș

Pe noi poți să ne urmărești pe Facebook și Instagram.
Ne găsești și aici: Google News Google Play App Store Facebook

Mai multe pentru tine